Why we use Meetings

What our customers say

"Vi har lent oss på Meetings for hjelp med å finne de rette lokalene for flere større arrangementer. Researchen som Meetings gjør i forkant og oppfølgingen underveis, er gull verdt både med hensyn til tidsbesparelse og trygghet for et lite sekretariat. Vi har også gjennomført arrangement heldigitalt, og fikk uvurderlig hjelp både med planlegging og gjennomføring. Når vi benytter oss av Meetings som planleggingspartner for våre seminarer opplever vi imøtekommenhet, effektivitet og løsningsorientering – profesjonalitet".

   

Eva Rasmussen
Strategi- og analyseforeningen


Siden omlegging til digitale konferanser grunnet Covid 19 har vi gjennomført følgende arrangement:

Akademikerne: tariffkurs for stat
Veterinærforeningen: AVF's høstkurs, SVF's høstkurs, HVF's høstkurs, FVS høstserie, PVFs høstkurs og Veterinærdagene 2021
Arbeid & Inkludering i NHO Service og Handel: VTA konferansen, Fagkonferanser og Karrierekompetansedagen 2021
Betongindustridagen 2021
Norsk Brukshundsports Forbund: årsmøte
NARMA: årskonferanse
Norsk forbund for utvilkingshemmedes (NFU): årsmøte
Norsk Rottweilerklubb: årsmøte
Norsk Fysioterapeutforbund (NFF): temadager
Lærerutdanningskonferansen 2021
Strategi- og analyseforeningen: Strategidagen

"Behind the scene"