Dette sier våre kunder
Kontakt oss

"Vi har lent oss på Meetings for hjelp med å finne de rette lokalene for flere større arrangementer. Researchen som Meetings gjør i forkant og oppfølgingen underveis, er gull verdt både med hensyn til tidsbesparelse og trygghet for et lite sekretariat. Vi har også gjennomført arrangement heldigitalt, og fikk uvurderlig hjelp både med planlegging og gjennomføring. Når vi benytter oss av Meetings som planleggingspartner for våre seminarer opplever vi imøtekommenhet, effektivitet og løsningsorientering – profesjonalitet".

   

Eva Rasmussen
Strategi- og analyseforeningen

"Vi har samarbeidet med Meetings om våre hotellavtaler i mange år og verdsatt deres kompetanse og råd. Det var derfor naturlig for oss å ta Meetings med på laget da vi flyttet våre konferanser fra fysisk til digitalt format høsten 2020. Også på dette området har Meetings vist at de alltid «leverer». De var en viktig sparringspartner i så vel planlegging som gjennomføring. De bistod med å finne riktige løsninger for valg av studio, rammer for konferansen, prepping av forelesere og gjennomføring. Teamet i Meetings er «en av oss» når vi jobber sammen, og deres bidrag har vært avgjørende for god gjennomføring av våre digitale arrangement."

   

 

Pia Gavin

Rådgiver - Arrangementer og markedsarbeid
Arbeid & Inkludering i NHO Service og Handel

Torbjørn Røe Isaksen taler på Fagkonferansen 2021. Foto: Arbeid & Inkludering

Betongindustridagen samler vanligvis flere hundre deltagere til fysisk konferanse. Når den i år gikk digitalt var deltagelsen fortsatt stor. Da Oslo stengte ned gikk vi fra plan A (sending fra studio) til plan B (sending fra hjemmekontor) og takket være de dyktige produsentene i Startup Campus fikk vi en sømløs og fin sending. Den digitale konferanseplattformen pakket det hele inn og ga deltagerne følelsen av et felleskap. Engasjementet var godt i chat og med spørsmål til sal, og evalueringen var god.

Hør John-Erik Reiersen erfaringer med årets digitale gjennomføring.

Betongelementforeningen benyttet digital konferanseplattform levert av Meetings til Betongindustridagen 2021.

Siden omlegging til digitale konferanser grunnet Covid 19 har vi gjennomført følgende arrangement:

Akademikerne: tariffkurs for stat
Veterinærforeningen: AVF's høstkurs, SVF's høstkurs, HVF's høstkurs, FVS høstserie, PVFs høstkurs og Veterinærdagene 2021
Arbeid & Inkludering i NHO Service og Handel: VTA konferansen, Fagkonferanser og Karrierekompetansedagen 2021
Betongindustridagen 2021
Norsk Brukshundsports Forbund: årsmøte
NARMA: årskonferanse
Norsk forbund for utvilkingshemmedes (NFU): årsmøte
Norsk Rottweilerklubb: årsmøte
Norsk Fysioterapeutforbund (NFF): temadager
Lærerutdanningskonferansen 2021
Strategi- og analyseforeningen: Strategidagen

"Behind the scene"